Česká literaturu 1. pol 20. stol

a)      Legionářská

·         Vojáci z 1. Světové války, zajatci, sběhové do Ruska, zahraniční odboj

·         Jaromír John – Večery na Slamníku – vyprávění vojáků

·         František Longer – Železný vlk

·         Jaroslav Hašek

b)      Demokratická

·         K. Čapek

·         K. Poláček

·         Eduard Bass

c)       Imaginativní (poetická próza)

·         Vl. Vančura

d)      Levicová

·         I. Olbracht

e)      Katolická

·         Jaroslav Durych

·         Jakub Deml

f)       Psychologická

·         Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy

Jaroslav Hašek

-          * Praha,  #Haškova Lipnice, 40 let

-          Bohémský život, otec středoškolský profesor

-          Nedokončil gympl (uč. Alois Jirásek), ukončil obchodní akademii

-          Redaktor: Svět zvířat

-          Satiry

-          Cestoval – pěšky – celá Evropa

-          V zajetí v Rusku

-          2x ženatý, (v ČR Jarmila Majerová, v Rusku) – nebyl rozveden

-          Strana mírného pokroku v mezích zákona

-          Trilogie: Pevnost, Pružnost, Tažnost

-          Provokatér, anarchista, geniální spisovatel, mystifikátor, milovník zvířat, šibal, alkoholik, buřič

-          Hospoda = domov

Osudy dobrého vojáka Švejka

-          Praha, ČB, Halič, Rusko

-          Protiválečný román

-          4+1 díl

-          Epizodická kompozice

-          Válečná fakta

-          Hl. postavy:

o   Švejk

§  Blázen x Génius

§  Blb, kliďas, nabourává systém

o   Hostinský Palivec

o   Poručík Dub

o   Kardinál

o   Feldkurát Katz

o   Nadporučík Lukáš

-          Vulgarismy, germanismy, archaismy, slang, metafory, parafráze, přísloví, citáty

-          Člověk míní, hospoda mění

Hašek II

-          Pracoval pro rudou armádu

-          Ukrýval se v Čechách

-          1921  - začíná psát Román

-          1923 – umírá v Lipnici n. Sázavou

-          Obchod se psy a kočkami

Švejk II

-          Zfilmován: Saša Rašilov, Rudolf Hrušínský

-          Válka je totální hloupost

-          Nedějová linie, uvoněná, epizodická kompozice

-          Dialogy, vyprávění a citace vojenských rozkazů, vyhlášek, průpovídek, písniček

Další dílo

-          Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky, Osudy dobrého Vojáka Švejka, Dějiny Strany Mírného Pokroku V Mezích Zákona

Demokratická Literatura

Karel Čapek

-          * 1890, #1938, Praha

-          Spisovatel, novinář, dramatik, překladatel, fotograf, filosof, filmový literista, milovník zvířat, reportér

-          Žil v Úpicích – Podkrušnohoří

-          Otec – Lékař, odkoukal řemeslo

-          Íček – mazánek maminky

-          Bratr Josef

-          Helena – Nejstarší sestra

-          Máma: dáma, nepracovala

-          Studuje na gymnáziu v Hradci Králové, v Brně, v Praze

-          Doktor Filosofie (v Berlíně, Paříži, v Praze)

-          Prodělal těžkou spálu -> trvalé následky

-          Nebyl odveden do války

-          Impotent

-          Zanícený zahrádkář

-          Národní Listy, Lidové Noviny -> později odkoupeny jím a bratrem

-          Sňatek s Olgou Scheinpflugovou

-          Autor slova Robot – rozšířeno po celém světě (R. U. R)

-          Pátečníci: Fráňa Šrámek, T. G. Masaryk, Jaroslav Durych, K. a J. Čapek

-          Nádech sci-fi, varování před fašismem a rasismem

-          Proti všemu co je proti přirozenosti

-          Drobná postava

-          Rozluka mezi bratry – názorové rozdíly

Dílo:

-          Vynikající novinář, úžasné reportáže a fejetony

-          Fejetony: Měl jsem psa a kočku

o   Jak se co dělá

o   Zahradníkův rok

-          Reportáže:

o   Italské listy

o   Anglické listy

o   Cesta na sever

-          Utopická díla:

o   Krásná myšlenka, ale nerealizovatelná

o   Továrna na absolutno – próza

o   Krakatit – třaskavina na zničení světa => hledá (ing. Prokop) – próza

o   Divad. Hry:

§  Věc Makropolos – zhudebněna Opera, Leoš Janáček, Recept na Dlouhověkost, žije přes 300 let, recept zničen

§  R. U. R.

·         Rozumově univerzální roboti

·         1920

·         Varovná kritika pokroku techniky

·         Kolektivní drama

·         Místo: ostrov

·         Postavy: Hery Mady, Slečna Helena, ing. Fevri

·         Předehra + 3 akty

·         Spisovná Č. jednoduchý styl

·         Žádný stroj nemůže nahradit lidi (cit)

§  Válka s Mloky

·         Mloci – objeveny pozůstatky Velemloka, mohl být předchůdce člověka?

·         Množí se závratnou rychlostí

·         Rysy fejetonu, bojuje proti kapitalismu a fašismu

·         Chronologie

·         Pohled obyčejných lidí, vědců

·         Postavy: Kapitán Vanchoch

-          Noetika: neexistuje jedna pravda

o   Čapek souhlasí

o   Vychází z pragmatismu

o   Pravda je relativní pojem

o   Nedokončené věty, krátké dialogy, vypravěč, spisovná čeština

o   Povětroň

o   Hordabal – trilogie, přelom 19-20. Století, Juraj Hordrbal, USA, nevěra, Obyčejný život, dvojí pohled na urychlení jeho odchodu /nemoc/

-          Fašismus: Španělská občanská válka

o   Drama:

§  Matka – rozhovor matky s 4. Syny a mužem, mrtví. 5. Syn Tommy -> pošle syna do války (obrat o 180°) – viděla jak se masakrují děti a ženy

§  Bílá nemoc

·         Smrtelná,  Galen zná lék na nemoc, léčí pouze chudé, (Hippokratova přísaha?)

·         Přeje si světový mír

·         Maršál a Baron Krüg představují zbrojařinu, přejí si válku => $$)

·         Krüg chytil nemoc, není léčen, umírá

·         Maršál to chytil taky, souhlasí s podmínkami, G. jde léčit, ušlapán zfanatizovaným davem (ať žije válka)

-          Ze života hmyzu

-          Povídky z jedné a druhé kapsy

-          Tvorba pro děti:

o   Devatero pohádek

§  Žádné nadpřirozené postavy

§  Pohádkové postavy: Lidské bolesti, vady, neduhy

§  Žádná postava není zlá

§  Úpice a Hronov – místa, která znal

§  Preferuje hovorovou češtinu, mistr synonym

§  Moderní pohádky

Karel Poláček

-          1. Autor – český, Židovského původu

-          *Rychnov nad Kněžnou

-          Vynikající novinář, humorista, vypravěč

-          Lidovky

-          „sedavý novinář“ – soudničky

-          Zakladatel novinového útvaru „sloupek“

-          Umírá v Osvětimi

-          Spisovatel, Novinář, filmový scénárista

-          Pátečník

-          Meziválečná próza

-          Dělal si srandu z Židů

-          Odcházel do transportu dobrovolně, doprovázel Družku

-          Psal x nešvary doby

Bylo nás 5

-           Humoristický román

-          V Rychnově nad Kněžnou

-          Používá satiru, výsměch maloměšťákům

-          Svět očima malého dítěte

-          Nejsou zde kapitoly

-          Kompozice – epizodická

-          Ich forma, dětský vypravěč

-          Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Petr Bajza (vypráví), Eda Kenling, Zilvar z Chudobince, pes Pajda

-          Laskavý humor – situační + jazykový humor

-          Volně řazené epizody, chybí ústřední děj a zápletka

-          Daleká Indie ve snu – kontrast k maloměstu

-          Jazykový skvost, kompozice několika rovin, spisovná čeština, germanismy (kvelb, šamstr), nářeční prvky, dialektické (práuda), školní fráze, ustálená spojení, knižní archaismy, klučičí slang, polysyndeton, inverze, opakování slov

 

-          Muži v ofsajdu

-          Eduard a Francimór

-          Hostinec u Kulatého stolu

Eduard Baas

-          Vl. Jm. Schmidt

-          Spisovatel, novinář, kabaretiér

-          Rodiče: Továrna na kartáče

-          Založil kabaret Červená Sedma

-          Přispíval do lidových novin

-          Rozhlásky – veršované zprávy

-          1941 – Cirkus Humberto

o   * aby posílil národní hrdost, oslava zručnosti čechů

o   8000 cirkusáckých slangů

o   Zedník z J. Čech + syn Honzík -> Hledají práci, pracuje v cirkuse

Poetická (imaginativní) pŕoza

Vladislav Vančura

-          Háje u Opavy

-          Studoval medicínu, žena: lékařka, Ludmila

-          Prozaik, publicista, dramatik, režisér, filmový scénárista

-          Vyhraněný sociální pohled > komunista > vyloučen ze strany

-          Zakladel sdružení Devětsil

-          Zatčen gestapem a zastřelen /Praha Kobylisy/ + 1942

-          Žil na Zbraslavi (Vila) – ordinace ve vile, u Vltavy

-          Naproti plovárna – Jura (správce)

-          Renesanční člověk – všestraný

-          Devětsil

o   Levicově orientovaní

o   Poetismus – umělecký směr, básně všedního dne popisují obyčejné věci, optimismus, oproštění od politiky

Pisatelský styl

-          Výjimečný

-          Milovník historie > historismy, archaismy, knižní výrazy

-          Experiment s jazykem + jardné, vulgární obraty + metafory

-          Rozvláčný styl

-          Středověk – 16. století

-          Miluje renesanční lidi – nedělají kompromisy

-          Větná skladba – rozsáhlá souvětí, nepřirozená, složité

-          Posílení role vypravěče

o   Rozmluva se čtenářem, s postavami

o   Glosuje (komentuje) postavy, příběhy

Rozmarné léto

-          Humoristický román, novela

-          Chronologický

-          3 dny, Krokovy vary

-          Er-forma, vyprávění, hovorová čeština, archaismy, přechodníky, těžkopádné knižní obraty

-          „Tento způsob trávení léta zdá se mi poněkud nešťastným“

-          Popis maloměšťáctví

-          Antonín Dura, kanovník Roch, major Hugo

-          Kouzelník Arnoštěk + krásná Anna

-          Arnoštěk přichází na plovárnu, blázní ženy (Anna zase muže) > převrácení chodu maloměsta

-          Obyčejní lidi – poetický jazyk

Markéta Lazarová

-          Zchudlé Šlechtické rody, okolí Mladé Boleslavi

-          Chronologické, posílení vypravěče

-          Souboj rodů Lazarovi (Obořiště) a ti druzí (Kozlík)

-          Pomleli se, nakonec vychovává v klášteře dítě svoje i protivníkovu

-          Mikuláš? Kristián

-          Symbolika spřátelení rodů?

Katolická próza

-          Hluboká víra v boha, sepjetí s přírodou

-          Časopisy Akord a Řád

Jaroslav Durych

-          V kněžském semináři > vystoupil > studoval obor medicíny > vojenský lékař

-          Náměty z baroka, naturalistické baroko

-          Nevěnoval se masám, ale jedincům (výjimečným)

Velká Valdštejnská trilogie

-          Bloudění – hledání smyslu života, cesty

Malá Valdštejnská trilogie

-          Requiem – 3 epizody

-           V době 30. leté války

-          Naturalistické baroko – pochmurné, bez príkras, 16. Století

-          Lékař – surové, drsně

-          Faktograficky přesný, nastudoval

Jakub Deml

-          Částečná autobiografie

-          Farář Holý – neví, jestli má kázat dobro nebo zlo

-          Zamiloval se do Marie Zezulkové /Pavla K./

-          Farář jí pomáhá umřít -> smrt je vysvobozující

-          Jeho chování napraví manžela Marie, začne se o ni starat

Levicová Lit.

-          30. léta 20. stol

-          Socialistický realismus

Ivan Olbracht

-          Kamil Zeman

-          Otec: Antal Stašek – Antonín Zeman

-          Helena Habířová – Manželka

-          Spisovatel, prozaik, novinář

-          Rudé právo, Právo lidu, Dělnické listy

-          Člen KSČ – 2x vězněn kvůli názorům -> vystoupil

-          Vančura, I. Olbracht, S.K. Neumann, Josef Hora, Seifert, Marie Majerová – Manifest sedmi

-          Zajímala ho Židovská tématika

-          Inspirace Podkarpatskou rusí

-          Ovlivněn marxistickou ideologií

-          Vystudoval gymnázium

Anna Proletářka

-          Slouží v praze, sblíží se s Revolucionářem Toníkem (levicový, odborář),

-          Dělnická třída se vzbouří, paní domu varuje Annu, že  do ní budou střílet -> odpověď: My do vás taky, paní.

Žalář nejtemnější

Zamřížované Zrcadlo

Nikolaj Šuhaj Loupežník

-          Balada pro banditu, Koločava – divadelní zpracování, film

-          Maďaři, Slováci, Rusíni, Rumuni, Židé

-          Děj se odehrává na Zakarpatské Rusi, Nikola – sběh z 1. Sv. války, schovává se v lese, milá Eržika, chce si ji vzít a po svatbě žít normální život

-          Živí se zbojnicinou, přerůstá v legendu, lidé ho ukrývali, „kouzelná větvička“, zrada kamarádů, sekera

Pisatelský styl

-          Vynikající epik

-          Mistrovská psychologie postav

-          Propojena legenda s realitou

-          Inspirován Zakarpatskou rusí

-          Židovská problematika

-          Hl. postavy – lidi, kteří jsou zvláštní, vyčlenění ze společnosti

Golet v Údolí (golet = vyhnanství)

-          Po 1. sv. válce

-          Víra v boha

-          3 příběhy

o   Zázrak s Julčou

o        

o   O smutných očích Hany Karadžičové

o   Chronologická kompozice

o   Hebrejská slova + spisovná, obecná čeština

o   Polana – vesnička / Ostrava – město

Pohádka

-          Kubula a Kubikula

Pro mládež

-          O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – indické bajky

-          Ze starých letopisů – přepracovaná historie Jiráska

-          Biblické příběhy – Starý zákon – srozumitelné příběhy

Marie Majerová

-          Nemá žádnou školu

-          Předsedkyně svazu žen

-          Robinsonka

Marie Pujmanová

-          Zpronevěřila se

Psychologická próza

Jaroslav Havlíček

-          Prozaik, romanopisec, povídkář

-          Gympl + ČVUT

-          Bojoval na Ruské, Italská a Slovenské fronťě

-          Pracoval

-          Inspirován Zikmundem Freudem

Petrolejové lampy

-          2. Vydání

-          Vydány po jeho smrti

-          Chronologicky, erforma, monology

-          Spisovná čeština, hovorová čeština, archaismy, germanismy

-          3 části

-          Štěpka Kyliánová – hodná, naivní, nehezká

-          Pavel Malina – cynik, arogant, zlý

-          Anna Kyliánová – matka, chladná, věřící

-          Otec – hodný

-          Kontrast mezi vesnicí a městským životem

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat